TECNIC PHARMA

Especialistes en bioprocessos

TECNIC PHARMA és una empresa situada a Riudarenes (Girona) especialitzada en la construcció i disseny de components pel sector del Bioprocés.

Sobre tot, subministrem serveis de desenvolupament i enginyeria de processos. La nostra orientació és principalment pràctica, amb una àmplia i intensa experiència i capacitat per adaptar els nostres serveis als requeriments específics de la seva empresa o projecte.

L’objectiu del nostre servei de desenvoluupament de processos, és reduïr el temps de posada al mercat (“time-to-market”), i garantir la viabilitat dels nous desenvolupaments de productes innovadors basats en processos biològics.

Moltes vegades l’I+D sobre el que les empreses han d’establir els seus nous tractaments està incomplet o bé, té una orientació molt científica.
A aquests projectes els hi acostuma a faltar per definir processos o variables que són crítics per avaluar la viabilitat industrial o realitzar l’escalat.
El que fem a TECNIC PHARMA és completar aquesta feina desenvolupant un PTP (Process Technoloy Package).
El PTP tradueix els resultats d’I+D a un llenguatge industrial, descrivint els processos des de la perspectiva d’una escala productiva, el que permet als nostres clients reduir els riscos i prendre decisions.

Enginyeria

Ingenieria Pharma

En primer lloc, l’equip de TECNIC PHARMA, amb àmplia experiència dins l’enginyeria industrial de plantes de bioprocés, mentrestant pot donar serveis d’enginyeria de processos a través de tot el cicle del projecte.
Des de l’etapa posterior a l’I+D fins la posada en marxa de la nova instal.lació industrial.

.

Transformació

Transformacion Pharma

Contem amb una secció de soldadura tècnica:

• Soldadura orbital
• Soldadura purgada amb control d’atmòsfera inert
• Una Zona de tall i plec
• També una Zona de polit, arribant a acabaments superficials de Ra 0.1
• I també una Zona  de desengreixant / decapat / passivat.

Mecanitzat

Mecanizacion Pharma

I fem servir diferents tecnologies de mecanitzat, arribant fins i tot al mecanitzat continu de 5 eixos (centres CNC, torns, CNC i decoletatge), tot això recolzat per un procés de verificació segons el nostre estàndar ISO 9001:2015

Muntatge

Montaje Pharma

Com a resultat en aquesta secció, que està recolzada per les tres anterior, es realitza tot el muntatge, tant mecànic, elèctric i de control.

Certificats

TECNIC PHARMA es compromet a una alta qualitat. Contrastable a cadascun dels certificats que avalen els seus resultats.

 • 3A
 • asme
 • ce
 • cpt
 • csa
 • ehedg
 • ex
 • fda
 • gmp
 • ispe
 • ul

Serveis

Amb àmplia experiència en enginyeria de bioprocessos, TECNIC PHARMA pot donar serveis de processos durant tot el cicle del projecte.

Especialment des de l’etapa posterior a l’I+D, fins al posada en marxa de la nova instal·lació.

• Definicio i selecció dels processos industrials
• Enginyeria bàsica i conceptual
• Modelització de costos d’inversió i operació a escala industrial
• I també enginyeria de processos
• Anàlisis de riscos (DQ/IQ/OQ/PQ)
• I anàlisis de risc en automatització (GAMP)
• Selecció d’equips principals
• Supervisió d’execució en obra
• Posada en marxa.

Equips i components

Disseny i construcció específic per a cada procés.

TECNIC PHARMA és una empres especialitzada en el disseny i construcció d’equips i components pel sector del bioprocés.

Contem amb l’experiència i tecnologia necessàries per la construcció d’equips específics per a cada procés.

• Bioreactors / Fermentadors
• Buffers
• Sistemes CIP / SIP
• Skids per diferents processos
• Loops o enllaços per WFI o PW
• Generadors WFI o PW
• Entre altres.

 

Tots aquests productes i serveis els desenvolupem íntegrament a les nostres instal·lacions, tan a nivell d’enginyeria com de fabricació. Això ens permet un millor control del projecte i poder donar una resposta immediata a qualsevol incidència.

Equips TECNIC

Equips estandarditzats de TECNIC PHARMA

CIP

Cleaning in place

Els sistemes CIP (“Cleaning in place”) de TECNIC PHARMA“) estan pensats per assegurar una neteja completa, automàtica i traçable de les seves línies, dipòsits, reactors i unitats de procés.

Els dissenys parteixen d’una enginyeria de processos amb equips i softwares de control ja provats i s’adapten a les necessitats específiques de cada indústria i procés.

ETCIP-220/350

CIP PER A MANGUERES

Els equips ETCIP de TECNIC PHARMA són equips dissenyats específicament per la neteja i/o esterilització total de mangueres utilitzades en processos de producció farmacèutica, biotecnològica i cosmètica.

Amb els equips ETCIP s’aconsegueix un procés de neteja totalment garantit, amb un òptim consum de recursos i de temps.

TBA-50

BUFFER inteligent

El TBA-50 és un dipòsit-pulmó inteligent, dissenyat per la alimentació de màquina primària d’envasat amb autogestió de neteja i esterilització CIP/SIP.

En funció dels paràmetres pre-programats, l’equip TBA té la capacitat de controlar la màquina subministradora així com la subministrada, tenint la capacitat de parar el procés d’envasat en qualsevol moment si es detecta alguna anomalia en el procés.

Al mateix temps, el TBA-50 disposa d’una total autogestió de la seva neteja i esterilització CIP/SIP. Controlant el subministre de WFI i PS, així com el traçat i la qualitat del procés.

DIPÒSITS TDA

Dipòsits configurables

Els equips TDA de TECNIC PHARMA són dipòsits pulmó per la dosificació de producte. Amb tapa de disseny ASME BPE, junta de silicona FDA i sistema de tancament per brida fixa.

La capacitat dels equips TDA va des de 2L fins a 150L, amb la possibilitat d’incluïr múltiples complements i accessòris per cubrir les necessitats de cada projecte.

Notícies