Bioprocessos

Empresa

TECNIC PHARMA és una empresa situada a Riudarenes (Girona) especialitzada en la construcció i disseny de components pel sector del Bioprocés.

Sobre tot, subministrem serveis de desenvolupament i enginyeria de processos. La nostra orientació és principalment pràctica, amb una àmplia i intensa experiència i capacitat per adaptar els nostres serveis als requeriments específics de la seva empresa o projecte.

L’objectiu del nostre servei de desenvoluupament de processos, és reduïr el temps de posada al mercat (“time-to-market”), i garantir la viabilitat dels nous desenvolupaments de productes innovadors basats en processos biològics.

Moltes vegades l’I+D sobre el que les empreses han d’establir els seus nous tractaments està incomplet o bé, té una orientació molt científica.
Probablement, a aquests projectes els hi sol faltar per definir processos o variables que són crítics per avaluar la viabilitat industrial o realitzar l’escalat.
Per que el que fem a TECNIC PHARMA és completar aquella feina desenvolupament un PTP (Process Technoloy Package).
El PTP tradueix els resultats d’I+D a un llenguatge industrial, describint els processos des de la perspectiva d’una escala productiva, el que permet als nostres clients reduir els riscos i prendre decisions.

Enginyeria

Ingenieria Pharma

En primer lloc, l’equip de TECNIC PHARMA, amb àmplia experiència dins l’enginyeria industrial de plantes de bioprocés, mentrestant pot donar serveis d’enginyeria de processos a través de tot el cicle del projecte.
Des de l’etapa posterior a l’I+D fins la posada en marxa de la nova instal.lació industrial.

.

Transformació

Transformacion Pharma

Per tant, contem amb una secció de soldadura tècnica:

• Soldadura orbital
• Soldadura purgada amb control d’atmòsfera inert
• Una Zona de tall i plec
• També una Zona de polit, arribant a acabaments superficials de Ra 0.1
• I també una Zona  de desengreixant / decapat / passivat.

Mecanitzat

Mecanizacion Pharma

I fem servir diferents tecnologies de mecanitzat, arribant fins i tot al mecanitzat continu de 5 eixos (centres CNC, torns, CNC i decoletatge), tot això recolzat per un procés de verificació segons el nostre estàndar ISO 9001:2015

Muntatge

Montaje Pharma

Com a resultat en aquesta secció, que està recolzada per les tres anterior, es realitza tot el muntatge, tant mecànic, elèctric i de control.

Certificats

TECNIC PHARMA es comproment a una alta qualitat, degut als seus certificats que obté amb els seus resultats.
Sobre tot podeu veure alguns d’aquests certificats.

  • 3A
  • asme
  • ce
  • cpt
  • csa
  • ehedg
  • ex
  • fda
  • gmp
  • ispe
  • ul

Serveis

I amb àmlia experiència a l’enginyeria de bioprocessos, pot donar serveis de processos a través de tot el cicle del projecte.

Especialment des de l’etapa posterior a l’I+D, fins al posada en marxa de la nova instal.lació.

• Definicio i selecció dels processos industrials
• Enginyeria bàsica i conceptual
• Modelització de costos d’inversió i operació a escala industrial
• I també enginyeria de processos
• Anàlisis de riscos (DQ/IQ/OQ/PQ)
• I anàlisis de risc en automatització (GAMP)
• Selecció d’equips principals
• Supervisió d’execució en obra
• Posada en marxa.

Equips i components

El més destacable:

• Bioreactors / Fermentadors
• Buffers
• Sistemes CIP / SIP
• Skids per diferents processos
• Loops o enllaços per WFI o PW
• Generadors WFI o PW
• Entre altres.

A més tots aquests productes i serveis els desenvolupem íntegrament a les nostres instal.lacions, tan a nivell d’enginyeria com de fabricació, per tant ens permet un millor control del projecte i poder donar una resposta immediata a qualsevol incidència.

Notícies